Нормативно-правова база організації  навчального процесу  у Путивльському коледжі Сумського НАУ


         1. Організація  навчального процесу у коледжі  базується на:

- Конституції України;

- Законі  України «Про освіту»;

- Законі України «Про вищу освіту»;

- Державних  стандартах освіти;

- інших актах законодавства України  з питань освіти.

  Державний стандарт освіти –це сукупність норм, які визначають вимоги  до освітнього (кваліфікаційного) рівня.

  Складові державного стандарту освіти

- освітньо (кваліфікаційна характеристика);

- нормативна частина змісту освіти  (освітньо-професійна характеристика);

- діагностичні засоби;

   Освітня  характеристика  - це основні вимоги якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень.

  Кваліфікаційна характеристика –це основні вимоги  до професійних якостей знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків.

  Діагностичні засоби-це система формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього  (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх  (кваліфікаційних) характеристик.

         2. Організація навчального процесу здійснюється  навчальними підрозділами коледжу (відділеннями, цикловими комісіями).

 Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

 Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність  їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних досягнень та їх обсяг, графік  навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

  Навчальний план-затверджується  керівником навчального закладу.

  Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів  є  обов’язковим для навчального закладу.

  Відборкові навчальні дисципліни встановлюються навчальним закладом та  за бажанням студентів.

  Відбіркові  навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх кваліфікаційних  потреб, особи, ефективного використання можливостей і традицій навчального заклад, регіональних потреб  тощо.

  Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст  та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою  дисципліни.

   Навчальна  програма вибіркової дисципліни розробляється коледжем.

  Для  кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної  програми  підготовки, на підставі навчальної  програми дисципліни  та навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма  дисципліни, яка є нормативним документом навчального закладу.

  Робоча  навчальна програма дисципліни містить виклад  конкретного  змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні  форми  її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

 Індивідуальний  план студента  складається  на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні  дисципліни  та вибіркові дисципліни.

  Вибіркові навчальні дисципліни є обов’язковими  для вивчення.

 Навчальний заклад (коледж) надає  студентам можливість користуватися  навчальними приміщеннями,бібліотекою, навчальною, навчально-методичною літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

  За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів освіти відповідає  керівник  відділення, циклової комісії.

  За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.
Фотогалерея
Вісник коледжу
Бібліотека
Спортклуб Олімп

Посилання на сайт
Президент України
Верховна Рада України

НМЦ Агроосвіта

Сумський НАУ
Сумський НАУ
Наше опитування
Чому Ви обрали для навчання наш коледж?
Պատասխանների ընդհանուր քանակը: 607
Статистика

Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0