Методичний кабінет 

Путивльського коледжу 

Сумського національного аграрного університету 

    


  Час, у який ми живемо, - це формування нової цивілізації. Суспільству потрібні свідомі, компетентні громадяни.

    Початок ХХІ століття окреслено напруженим пошуком нового світорозуміння, нових перспектив розвитку компетентної особистості, спроможної створити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя, впевнено приймати історичний виклик нового тисячоліття.

  Методична робота – це заснована на досягненнях науки та кращого педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної , інформаційної  діяльності  з підвищення наукового  та загальнокультурного рівня педагогічних  працівників, удосконалення їхньої  професійної компетентності  та підвищення  ефективності навчально-виховного процесу.

    Змістом методичної роботи є:

    -координація співпраці  навчального закладу  з Науково-методичним центром  інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності  вищих навчальних закладів «Агрооосвіта» та Навчально-методичним центром «Немішаєве»;

    -вивчення державно-правових актів про навчальні закладі всіх видів і рівнів акредитації;

    -оволодіння  методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки  /за фахом/;

    -систематичне вивчення  й аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів  щодо змісту, форм і методів проведення навчальних занять, позакласної та позанавчальної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;

  -вивчення та використання на практиці  сучасних досягнень психолого-педагогічної  науки, кращого педагогічного досвіду, розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

    -вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень студентів;

  -підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, надання практичної допомоги педагогічним працівникам  в оволодінні  сучасними методами виховання; підвищення фахової майстерності  та психолого-педагогічної підготовки викладачів.

     Сьогодення вимагає вирішення в системі методичної роботи  й таких  завдань:

        -інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;

         -апробація  та введення нових освітніх технологій і систем;

-всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в  них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;

-підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні  аспекти навчання;

-сприяння виробленню  у викладачів умінь і навичок самостійної роботи для безперервного підвищення  кваліфікації та вдосконалення майстерності.

Методична робота - це показник інноваційності навчального закладу, який створений на основі  нововведень  щодо  мети, змісту освіти, сприяє діяльності педагогів  у освітньому просторі конкретного навчального закладу.

Завдання методичної роботи стосовно окремого викладача полягає в тому, щоб забезпечити викладачеві оптимальні умови для  самореалізації в педагогічному колективі і через колектив.

Це непроста  справа, яка має дуже багато нюансів і «підводних каменів». Перше, на що звертаємо увагу, це те, що кожен викладач-особистість зі своїм  світоглядом, запитами і потребами. Часто узгодити ці особистісні  складові діяльності  викладача з суспільними буває досить складно. Тому кожного року, коли викладачі підсумовують результатами своєї  методичної діяльності, ми обов’язково просимо їх визначити не лише досягнення, а й невирішені проблеми,  з якими вони зіткнулися. Цей матеріал досить корисний для подальшого планування методичної роботи. Найбільш актуальні проблеми обов’язково стають темами методичних семінарів, засідань ЦМК, обговорюються  під час традиційних січневих  педагогічних читань.

Особливу увагу приділяємо трьом аспектам самореалізації  викладачів: науково-пошукова діяльність, одержання викладачами фахових дисциплін педагогічної освіти  і робота  з молодими викладачами.

Реалізація завдань  вищої освіти в  Україні, визначених Законом України «Про вищу освіту» та «Національної доктриною  розвитку освіти» щодо постійного  підвищення якості освіти неможлива без належної організації та пошуку нових, раціональних методів контролю за навчально-виховним процесом.

За основу беремо девіз: «В усьому потрібна міра» /Солон/. Вважаємо, що вся робота з планування та організації методичної роботи повинна проводитись на основі партнерства, діалогу, толерантності, терпимості, прагнення до порозуміння без «нав’язування» новомодних форм, методів і спрямовуватись  на виконання основних завдань навчально-виховного процесу та зростання професійної компетентності викладача.

      Наше завдання - переконати  педагога в потребі та здатності до швидкої адаптації  в мінливих умовах, підвищення  професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу.
Фотогалерея
Вісник коледжу
Бібліотека
Спортклуб Олімп

Посилання на сайт
Президент України
Верховна Рада України

НМЦ Агроосвіта

Сумський НАУ
Сумський НАУ
Наше опитування
Чому Ви обрали для навчання наш коледж?
Պատասխանների ընդհանուր քանակը: 606
Статистика

Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0