НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ

Головною складовою ланкою для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 071  “Облік і оподаткування” (за ОПП “Бухгалтерський облік”) та набуття студентами практичних навичок є функціонування при коледжі лабораторії “Навчальна бухгалтерія”.

Навчальна бухгалтерія є методично-практичним центром організації роботи студентів.

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація: бухгалтер

 

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

- головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт;

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.

 

Випускник за спеціальністю Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

- Бухгалтерський облік;

- Фінансовий облік

- Фінанси підприємства

- Податкова система;

- Гроші і кредит;

- Інформаційні системи і технології в обліку;

- Облік і звітність в бюджетних установах;

- Організація обліку на ПМБ;

- Економічний аналіз

- Контроль і ревізія

- Облік зовнішньоекономічної діяльності

Студент повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Нормативно-методичне забезпечення лабораторії

 

Положення про лабораторію "Навчальна бухгалтерія"

Паспорт лабораторії

План роботи лабораторії

Графік консультацій

Практичне навчання

Гурткова робота

Нормативно-правові акти

Фотогалерея
Вісник коледжу
Бібліотека
Спортклуб Олімп

Посилання на сайт
Президент України
Верховна Рада України

НМЦ Агроосвіта

Сумський НАУ
Сумський НАУ
Наше опитування
Чому Ви обрали для навчання наш коледж?
Պատասխանների ընդհանուր քանակը: 606
Статистика

Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0