НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ

Головною складовою ланкою для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 071  “Облік і оподаткування” (за ОПП “Бухгалтерський облік”) та набуття студентами практичних навичок є функціонування при коледжі лабораторії “Навчальна бухгалтерія”.

Навчальна бухгалтерія є методично-практичним центром організації роботи студентів.

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація: бухгалтер

 

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

- головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт;

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.

 

Випускник за спеціальністю Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

- Бухгалтерський облік;

- Фінансовий облік

- Фінанси підприємства

- Податкова система;

- Гроші і кредит;

- Інформаційні системи і технології в обліку;

- Облік і звітність в бюджетних установах;

- Організація обліку на ПМБ;

- Економічний аналіз

- Контроль і ревізія

- Облік зовнішньоекономічної діяльності

Студент повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Нормативно-методичне забезпечення лабораторії

 

Положення про лабораторію "Навчальна бухгалтерія"

Паспорт лабораторії

План роботи лабораторії

Графік консультацій

Практичне навчання

Гурткова робота

Нормативно-правові акти

Фотогалерея
Бібліотека
Спортклуб Олімп

Посилання на сайт
Президент України
Верховна Рада України

НМЦ Агроосвіта

Сумський НАУ
Наше опитування
Чому Ви обрали для навчання наш коледж?
Всього відповідей: 356
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0