Загальна інформація про навчальний заклад

Путивльський коледж СНАУ є державним вищим навчальним закладом, структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету, підпорядкований  Міністерству  аграрної політики  та продовольства України.

Повне офіційне  найменування коледжу: 

Відокремлений Структурний Підрозділ  Путивльський фаховий коледж Сумського  національного аграрного університету.

         Скорочене найменування  коледжу, що може застосуватися у  текстах документів –  ВСП Путивльський фаховий коледж  СНАУ.

         Місцезнаходження   ВСП Путивльського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету: Україна, 41500 Сумська обл., м. Путивль, вул. Миколи Маклакова,80, телефони:(05442) 5-48-24, факс (05442) 5-48-24, е-mail: pksnau@ukr.net.

 Коледж є правонаступником:

         *ремісничого училища для дітей  міщан (1894р.);

         *хіміко-технологічний технікум (1931р.);

         *плодоовочевий  технікум (1933р.);

         *Путивльський  сільськогосподарський технікум (1990р.);

         *Путивльський державний аграрний технікум (2000р.);

         *Путивльський технікум СНАУ (2003р.);

         *Путивльський  коледж Сумського національного аграрного університету (2004р.).

         Згідно з ліцензією  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АЕ №285177 від 16.12.2013 року коледж має право на проведення освітньої  діяльності, пов’язаної  з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого  спеціаліста з наступних спеціальностей:

5.03050901 «Бухгалтерський облік»;

5.03050702 «Комерційна діяльність»;

5.11010101 «Ветеринарна медицина»;

5.05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»;

5.03040101 «Правознавство»;

         За заочною формою навчання здійснюється підготовка з двома спеціальностями:

5.03050901 «Бухгалтерський облік»;

5.03040101 «Правознавство»;

         Студенти, які навчаються в коледжі на основі базової загальної середньої освіти, разом з дипломом молодшого спеціаліста  отримують  атестат про повну загальну середню освіту (Свідоцтво  про атестацію, серія ЗД-ІІІ №190594 від  17.045.2005 року №55).

         Середньорічний контингент студентів становить 641 особа. Ліцензійний обсяг прийому в коледжі  за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «молодший спеціаліст» складає -245 осіб.

         Державне  замовлення  по прийому студентів до коледжу виконується щорічно.

         У Путивльському колежі Сумського національного аграрного університету  працює 122 співробітники, 55 з яких-викладачі, 2-майстри виробничого навчання.

 

в т.ч.

викладачів вищої категорії

- 29 /53 %/

        

викладачів першої категорії

- 10 /18 %/

 

викладачів другої категорії

- 6 /11 %/

 

викладачів - спеціалістів

- 10 /18 %/

 

старших викладачів

- 5 / 9 %/

 

викладачів-методистів

- 8 / 15 %/

 

відмінників освіти

- 2 /3.6 %/

 

викладачів, які мають нагрудний «Знак Пошани»

- 1 /1.8 %/

 

магістрів

- 4 /7.2 %/

 

кандидатів наук

- 2 /3.6 %/

        

Щорічно  викладачі разом із студентами  коледжу представляють свої роботи на огляд конкурс, який проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України.

         Більшість  із цих робіт занесено до каталогу кращих конкурсних робіт.

         Студенти коледжу  проходять практику  на передових підприємствах України та Росії з якими заключені договори, проведене обстеження баз практик, складені акти.

         Два роки поспіль в літній період створюються трудові загони які працюють на підприємствах України.

         З приводу навчання та працевлаштування коледж  тісно співпрацює з центрами зайнятості Путивльського та Буринського  районів.

В коледжі працюють предметні гуртки, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, курси поглибленого вивчення англійської мови, комп’ютерної техніки тощо.

         Студенти приймають участь у конкурсі Студентська весна, на районних святах, у конкурсах «Студент року», Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика, також імені Тараса Шевченка,  де 2 роки поспіль займають призові місця.

У коледжі створені такі циклові комісії:

-фізичного виховання і основ  захисту Вітчизни;

-ветеринарних дисциплін;

-технологічних дисциплін;

-обліково-економічних дисциплін;

-природничо-математичних дисциплін;

-соціальних дисциплін;

-гуманітарних дисциплін;

-правознавчих дисциплін;

-циклова комісія кураторів навчальних груп.

         Коледж здійснює  свою діяльність у відповідності з Конституцією  України, законами  України, указами Президента, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної  політики та продовольства  України, Положенням про державний вищий заклад освіти, Статутом Сумського національного аграрного університету, Положенням про Путивльський коледж Сумського НАУ, Положенням про організацію  навчального процесу у Путивльському коледжі Сумського національного аграрного університету.

         У коледжі створені умови для оволодіння системою загальноосвітніх  та спеціальних дисциплін згідно з обраною професією, для формування здібної, творчої, самодостатньої  особистості, готової до трудової  діяльності, активного громадянина суспільства.

         Основними напрямками діяльності коледжу є:

-здійснення якісної  підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст шляхом проведення освітньої  діяльності, яка включає навчальну, виховну, культурну, методичну діяльність;

-забезпечення умов для оволодіння системою знань про  людину, природу і суспільство;

-виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

-формування громадської  позиції, патріотизму, власної гідності, готовності  до трудової діяльності;

-забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-забезпечення якості ступеневої підготовки фахівців  у складі Сумського національного аграрного університету.

-забезпечення оволодіння  студентами знаннями у певній галузі, підготовка  їх до професійної діяльності;

-проведення  наукових  досліджень, творчої, мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх  фахівців та науково-технічного і культурного  розвитку держави;

-забезпечення умов виконання державного контракту  та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою.

Фотогалерея
Вісник коледжу
Бібліотека
Спортклуб Олімп

Посилання на сайт
Президент України
Верховна Рада України

НМЦ Агроосвіта

Сумський НАУ
Сумський НАУ
Наше опитування
Чому Ви обрали для навчання наш коледж?
Всього відповідей: 540
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0